Zorg

 
 
 
 

Detacheren

Voor MKB-organisaties is het vaak te kostbaar om een gespecialiseerde kwaliteitsmedewerker in dienst te nemen. Echter ook voor MKB-organisaties is het van belang om een professional te hebben, die met een kritische blik uw processen volgt en verbetervoorstellen inbrengt. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de eisen die de klant en financier stelt.

Door te kiezen voor detachering via Quadraat Advies heeft u op vaste momenten een kwaliteitsmedewerker ter beschikking, die u kan ondersteunen bij het beheersen van de voedselveiligheid. Daarnaast kan detachering ook uitkomst bieden voor organisaties in een overgangsfase (u hebt per direct een vervanger nodig) of bij grotere projecten (waar u voor een bepaalde periode extra mankracht nodig heeft). Door te detacheren hoeft u geen structurele investering te doen in personeel, maar kunt u wel bouwen op professionele inzet.

 

Invoeren van een kwaliteitssysteem

Het samen opstellen van werkwijzen en het vastleggen van een gestructureerde werkwijze van verbeteren zorgt voor het waarborgen van kwaliteit en een doelmatig werkproces.

Quadraat Advies kan u uitstekend begeleiden bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem gebaseerd op onder andere HKZ en/of ISO. Quadraat Advies heeft ervaring in het opzetten van kwaliteitssystemen in onder andere de volgende branches: Verpleging- en verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg, Kinderopvang, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugd GGZ.

 
 
 

Verbetermanagement / Prestatie-indicatoren

In de zorg is de laatste jaren steeds meer de nadruk komen te liggen op het aantoonbaar leveren van vraaggestuurde, verantwoorde zorg. Deze uitkomsten van zorg dienen onder andere voor de cliënt inzichtelijk te zijn, zodat deze een afgewogen keuze kan maken (marktwerking).

Daarnaast wordt ook binnen het kwaliteitsdenken steeds meer als uitgangspunt genomen, naast het voldoen aan de klanteisen, dat een organisatie aantoonbaar kan maken dat haar processen goed lopen. Dus niet alles hoeft meer beschreven te zijn, indien je via prestatie-indicatoren aantoonbaar kunt maken dat het proces datgene aflevert wat samen is afgesproken, is dit veel meer waard!

Quadraat Advies begeleidt u graag bij deze transformatie en de implementatie van een ondersteunend managementsysteem.

 

Trainingen

Quadraat Advies biedt onder andere de volgende trainingen aan:

  • Interne auditcursus
  • Introductiecursus opzetten kwaliteitssysteem
  • Opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem
  • Risico-inventarisatie cliëntveiligheid (SAFER, FMEA)